VVD niet meer liberaal?

Er wordt ingegrepen in het PGB, onterecht, onnodig en niet op basis van de liberale waarden. Zie hieronder eerst twee citaten, een standpunt van de VVD en de uitleg van het Tweede Kamerlid mevrouw Venrooy-van Ark. Hierna een korte uitleg van mijn situatie gevolgd door de reactie op mijn e-mail aan haar. Tot slot een beschrijving van de mogelijke gevolgen van het inperken van het PGB.

“De VVD is altijd een groot voorstander geweest van het PGB, omdat het mensen de mogelijkheid biedt op hun eigen manier de zorg in te kopen die ze willen. Zo zijn ze niet langer afhankelijk van het zorgkantoor en kunnen ze zelf kiezen voor de beste zorg. De VVD heeft zich ingezet voor een wettelijke verankering van het PGB en is er trots op dat dat is gelukt.”

(bron: http://www.vvd.nl/standpunt/1235/persoonsgebonden-budget-pgb)

“Deze periode gaat de VVD het recht op een Persoonsgebonden Budget – dat mensen in staat stelt zelf zorg in te kopen – wettelijk vastleggen.”

(Bron: http://www.vvd.nl/mensen/detail/137/tamara-venrooy-van-ark)

Uit mijn e-mail
De berichten over het PGB en het grotendeels afschaffen daarvan zijn niet in lijn met de standpunten van de VVD. Mijn dochter heeft een aangeboren hartafwijking, schedelafwijking en andere lichamelijke gebreken. Daarnaast heeft zij een algemene ontwikkelachterstand. Met het PGB zijn wij in staat om op maat zorg in te kopen, mijn dochter thuis te laten wonen en hiermee te voorkomen dat mijn dochter in een (dure) instelling moet worden opgenomen, en zowel mijn vrouw als ik kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Zonder PGB is er geen keuzevrijheid, is er geen aanbod dat aansluit op de behoeften van mijn dochter en worden we overgeleverd aan een zorgmarkt die dan maar gaat bepalen wat voor zorg wij nodig zouden hebben. Daarbovenop betekent het dat mijn vrouw of ik moet stoppen met werken om aan de zorgvraag van mijn dochter te kunnen voldoen.
Het PGB zorgt voor vrijheid, eigen verantwoordelijkheid en sociale rechtvaardigheid. De VVD opereert op basis van deze waarden.

Reactie van mevrouw Venrooy-Van Ark

Geachte heer Krijger,

Hartelijk dank voor uw bericht. Wij ontvangen op dit moment heel veel berichten over de ingreep van het kabinet in het persoonsgebonden budget. Hoewel het ons aan tijd en middelen ontbreekt om specifiek op het door u beschreven geval in te gaan, willen we u toch graag uitleggen waarom de VVD de ingreep van het kabinet steunt.

De VVD ziet zich gedwongen in te stemmen met een inperking van het persoonsgebonden budget (pgb). Het pgb is voortaan alleen beschikbaar voor mensen met een indicatie voor verblijf. Wij vinden dit een pijnlijk besluit van het kabinet. Toch steunen we deze maatregel. Het is namelijk noodzakelijk om in te grijpen in de sterk groeiende uitgaven aan langdurige zorg.
Voor de VVD staat voorop dat het pgb behouden blijft voor mensen die anders in een instelling terecht komen. Ook als ze een kleine portemonnee hebben. Dat gaan we wettelijk vastleggen. Wie niet langer aanspraak kan maken op een pgb, kan terecht bij de reguliere zorg. Anders dan ten tijde van de instelling van het pgb, is er inmiddels in heel het land volop aanbod aan thuiszorg. De VVD wil dan ook dat de zorgverzekeraars zich bij de inkoop van hun zorg veel meer dan tot nu toe gaan richten naar de wensen van hun klanten.
De inperking van de groep mensen die gebruik kan maken van het pgb doet de VVD pijn. Maar wanneer wij de toegang tot het pgb niet hadden beperkt dan hadden we steeds weer, steeds meer op het pgb moeten beknibbelen. Het pgb dreigde namelijk aan zijn eigen succes ten onder te gaan. Het aantal mensen met een pgb is inmiddels opgelopen naar 130.000. De begroting is gestegen naar meer dan 2,3 miljard euro. Het aantal aanvragen voor een pgb neemt jaarlijks met maar liefst 23% toe. Die situatie is onhoudbaar. De explosieve groei van het aantal pgb-aanvragen betekent dat je de beperkte middelen over een steeds grotere groep mensen moet verdelen. Nu houden we het pgb in stand voor mensen die anders in een instelling terecht zouden komen. Deze mensen krijgen 5% extra.
Het is voor de VVD belangrijk dat het pgb behouden blijft voor de mensen die anders in een instelling terecht zouden komen. Het pgb blijft een volwaardig alternatief voor instellingszorg. Hierdoor stellen we de zorg veilig voor hen die dat het hardst nodig hebben.

Met vriendelijke groet,

Tamara Venrooy- van Ark

Mogelijke gevolgen
Het gevolg van drastisch inperken van het PGB is dat er nu een indicatie voor verblijf moet worden aangevraagd voor mijn dochter, terwijl we juist willen dat ze thuis blijft wonen. Een kind van 5 moet ook gewoon thuis kunnen blijven wonen, daarom is er nooit een indicatie voor verblijf aangevraagd. De gemeente heeft zelfs een voorziening verstrekt zodat mijn dochter thuis kan blijven wonen. Een indicatie aanvragen voor verblijf in een instelling zou dus een rare oplossing zijn. Echter zonder die indicatie kunnen we niet meer zelf de begeleiders en persoonlijk verzorgers inhuren met wie mijn dochter een vertrouwensband heeft opgebouwd.

De liberale waarden van de VVD, vrijheid, eigen verantwoordelijkheid en sociale rechtvaardigheid, tellen blijkbaar niet meer.

Leave a Reply

Skip to content