De online wereld van kinderen

Het was druk op de ouderavond. De promotie met posters die door de leerlingen zelf waren bedacht en gemaakt was hier mede debet aan. Het onderwerp was “Mijn kind en de online wereld.” Er waren ouders, docenten en ook medewerkers van de naschoolse opvang. Justine Pardoen van Ouders Online en Mijn Kind Online vertelde over de digitale jeugdcultuur. Deze blog is trouwens geen integrale samenvatting, wel een korte impressie van de ouderavond.

Altijd en overal online

Kinderen zijn online, altijd en overal. Dat begint al vroeg. In bijna elk gezin is een tablet aanwezig, inmiddels vaak twee. Ook smartphones zijn aanwezig in de meeste huishoudens. Een kwart van de achtjarigen heeft een eigen telefoon. Op twaalfjarige leeftijd heeft iedereen een mobiel.

Praten

Justine nam ons mee naar de online wereld van kinderen in een verhaal van ruim twee uur. De insteek was het leren omgaan met wat kinderen tegenkomen in de online wereld. Het is belangrijk om hierover te praten met kinderen. En ja, kinderen willen er graag over praten. Een kind aan de praat krijgen is niet zo moeilijk, blijf vragen stellen en aanmoedigen door te praten. “Want?” “Hoezo?” “Dus..” helpen met het op gang houden van de conversatie. Open vragen zonder waardeoordeel werken het beste.

Interviews met kinderen

Mijn kinderen (4, 5 en 6) interview ik regelmatig. Ze praten dan over wat hen bezighoudt. Een deel van de interviews neem ik op. Dit idee komt hier vandaan. Deze gesprekken kunnen alle kanten op gaan. Ze zijn zich altijd bewust van een camera en vragen vaak halverwege of ze het al terug mogen zien. Deze interviews plaats ik niet online. Soms publiceer ik een quote die uit zo’n interview afkomstig is. Deze is dan grappig, bijzonder of ontroerend.

Een digitaal spoor

Kinderen plaatsen van alles online en laten zo een digitaal spoor na. Niet alleen kinderen, ook ouders leggen dit digitale spoor aan voor hun kinderen. Hoe raar dit kan zijn blijkt uit een van de video’s uit de veiligheidscampagne van XS4ALL. In deze video wordt er op straat of aan de deur aan ouders gevraagd een foto van hun kind te laten zien. Er is niemand gevonden die dat doet.

De boodschap

Deze ouderavond was goed georganiseerd en de onderwerpkeuze was interessant. Voor een deel leven kinderen online. Meer informatie is te vinden op de sites oudersonline.nl en mijnkindonline.nl. De belangrijkste boodschap van de avond: praat erover met je kinderen. (Zoals ook al verwoord door Tim.)

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this: