OZB en WOZ-waarde in Hilversum

Er is samenhang tussen de WOZ-waarde en de OZB (onroerendezaakbelasting.) Bij dalende WOZ-waardes zou verwacht worden dat de OZB omlaag zou gaan. Niets is minder waar, de tarieven worden meer dan omgekeerd evenredig verhoogd om de totale OZB-opbrengsten te laten stijgen. De gemeente Hilversum stuurt op de totale opbrengst van de OZB en voelt niets van de dalende woningprijzen.

Tarieven en WOZ-waarde in de gemeente Hilversum

Ik heb de gegevens teruggezocht en zag naast een absurde stijging van de afvalstoffenheffing in 2011 van ruim 21% er een stijging is van het tarief voor de OZB. De stijging in 2011 ten opzichte van 2010 was 5,48%, een jaar later kwam daar 5,45% bij en in 2013 komt er nog eens 4,81% bij. De waarde van mijn woning daalde met 4,17% (2011), 3,99% (2012) en 4,53% (2013).

2010 2011 2012 2013
WOZ-waarde -4,17% -3,99% -4,53%
Tarief 5,48% 5,45% 4,81%

 

Tariefstijging en waardedaling

Als 2010 op 100 wordt gesteld is te zien dat tariefstijging hoger is dan de waardedaling van mijn woning.

2010 2011 2012 2013
WOZ-waarde 100 95,8 92,0 87,8
Tarief 100 105,5 111,2 116,6

 

Grafische weergave van WOZ-waarde en OZB-tarief

Een grafiek visualiseert bovenstaande cijfers. Dus zie hieronder een tweetal grafieken. De bovenste inclusief afvalstoffen- en rioolheffing. De Y-as begint bij 80.
2010=100. De groene lijn geeft de verhoging van de afvalstoffenheffing aan. De blauwe lijn onderaan is de WOZ-waarde.

veranderingen gemeente Hilversum 2010-2013  2010 is 100

Om een duidelijker beeld te krijgen van het tarief voor eigenaren van woningen, de WOZ-waarde en de te betalen OZB zijn de andere variabelen uit de grafiek gehaald. Dit levert onderstaande grafiek op. Het tarief loopt tussen 2010 en 2013 harder op dan de WOZ-waarde daalt. Per saldo is voor de gemeente Hilversum de totale opbrengst uit de OZB dus jaarlijks hoger geworden.

veranderingen gemeente Hilversum WOZ, tarief en OZB 2010-2013  2010 is 100

Conclusie

Het beeld is bevestigd dat het voor de gemeente niet uitmaakt wat de WOZ-waarde is. Het tarief wordt toch wel verhoogd om op de gewenste opbrengsten uit OZB te komen. Of dit erg is? Voor de huiseigenaren is het uiteraard niet prettig, de gemeente heeft op dit punt in ieder geval een sluitende begroting.

 

 

Leave a Reply

WordPress PopUp Plugin
Skip to content
%d bloggers like this: