Een lintje, van aanvraag tot lintjesregen

Ad Krijger orgel Zutphen OrganistMijn vader is ruim 50 jaar organist en 35 jaar dirigent. Naast zijn loopbaan zette hij zich vrijwillig in voor verschillende verenigingen en organisaties. Dat is natuurlijk een lintje waard. Het eerst contact met de gemeente was gelegd in augustus 2012. Op 25 april 2014 is hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Zijn grootvader was in de zestiger jaren van de vorige eeuw onderscheiden in Willemstad, zijn moeder in 1995 in Schiedam. Op de vraag wat hij ervan zou vinden te worden onderscheiden, antwoordde hij dat dat een hele eer zou zijn. Hieronder staan de stappen beschreven van aanvraagformulier tot lintjesregen.

Stap 1:  het CV

De eerste stap is contact opnemen met de gemeente en het aanvraagformulier krijgen. Dit formulier kan grotendeels worden ingevuld aan de hand van zijn CV. Dan moest ik dat CV natuurlijk wel hebben. Hij had het onlangs bijgewerkt, hij had het me nog laten zien. We hebben het van zijn PC gehaald toen hij in de kerk aan het oefenen was.
De informatie vulde ik in op het aanvraagformulier en vervolgens bleek dat ook de intensiteit, vergoedingen en nadere omschrijving van de werkzaamheden nodig waren. Hij is organist vanaf 1963. Het precieze aantal uren dat hij in een halve eeuw heeft gespendeerd aan al deze activiteiten was wat moeilijker te achterhalen. En “heel veel” invullen op het formulier was niet toegestaan.
De korte omschrijving van de meeste werkzaamheden was te vinden. Marja (zijn vrouw) wist veel te achterhalen, maar teveel vragen tegelijkertijd zou argwaan wekken. De benodigde informatie kwam stukje bij beetje op het formulier. In verschillende telefoongesprekken en bij elk bezoek heb ik weer een aantal details weten te achterhalen.

Mijn kinderen hebben bijgedragen, zij konden heel nieuwsgierig vragen stellen over wanneer opa orgel speelt. Als we opa belden of als we op bezoek gingen dan oefenden we vooraf een vraag. Vervolgens kwam in het kleinkind-opagesprek ineens een vraag als: “Opa, had u vroeger op school een orgel?” Een vraag over een orgel was altijd geschikt om bij mijn vader meer informatie te halen. Ik schreef mee en kon vervolgens het formulier beter invullen.

Op het formulier was de algemene uitreiking nog gedateerd op 29 april 2014. Bij de troonswisseling werd duidelijk dat dit de dag voor Koningsdag zou worden op 25 april 2014.

Stap 2: aantonen

Om aan te tonen dat al de functies zijn vervuld zijn er bewijzen nodig. Denk dan aan notulen van vergaderingen, agenda’s, het organistenrooster, websites van kerk en organistenvereniging en andere publicaties. Per nevenfunctie moet er gezocht worden naar aanvullend bewijs. En dit moet allemaal worden gedaan zonder dat mijn vader dit doorheeft.

Stap 3: aanbevelingen

Lid in de orde van Oranje-Nassau, Ad KrijgerAanbevelingen van organisaties waar hij voor actief is ondersteunen de aanvraag. De aanvraag van mijn vader is ondersteund door drie organisaties.

  1. Organistenvereniging KVOK,
  2. De kerk PKN Eibergen-Rekken
  3. Het koor O.N.O. uit Eibergen

Bij de aanbeveling vanuit de KVOK speelde nog iets. Er is niet een secretaris, er zijn er twee. Mijn vader is tweede secretaris van de KVOK en en zou dus de mogelijkheid hebben om de uitgaande post te kunnen zien. Gelukkig kwam de aanbeveling zonder dat mijn vader het in de gaten had.

Persoonlijke verhalen

Naast de aanbevelingen, CV en formulier werd er ook gezocht naar persoonlijke verhalen. Deze konden dan gebruikt worden in de toespraak van de burgemeester tijdens de lintjesregen. Ik stuurde een korte omschrijving.

Muziek was al vroeg zijn lust en zijn leven. Het kerkorgel is het instrument dat de meeste indruk maakte. Tijdens kerkdiensten werd hij er door geïnspireerd en hij wilde organist worden. Dit lukte hem al op jonge leeftijd. Doordeweeks naar school en als het mogelijk was oefenen op het orgel of op de piano thuis.
In 1995 werd hij uitgezonden naar Bosnië heeft hij op een orgel gespeeld dat al jaren niet was bespeeld. De kogelgaten zaten in de pijpen. De kerkgangers vonden het geweldig dat er weer muziek was in de kerk. Het was fantastisch dat er weer hemelse klanken klonken in de kerk.

De aanvraag is volledig

De volledige aanvraag is begin juni 2013 naar de gemeente verstuurd. Vervolgens is dit doorgestuurd en eind februari 2014 werd duidelijk dat het voorstel was gehonoreerd.

Stap 4: zorg dat hij in het gemeentehuis is op de dag voor Koningsdag

Nu moest er nog iets bedacht worden om hem op de dag van de lintjesregen naar het gemeentehuis in Berkelland te lokken, uiteraard zonder dat hij doorhad waarom.  Hieronder staat de brief die ik daarvoor schreef. De gemeente Berkelland heeft de brief aan hem verstuurd op briefpapier van de gemeente.

Geachte heer Krijger,

Het zal u niet zijn ontgaan, dat er steeds meer kerkgebouwen leeg komen te staan. Ook in de gemeente Berkelland neemt het kerkbezoek steeds verder af, waardoor er minder kerkgebouwen nodig zijn. Wij vinden het erg jammer dat er kerken leeg komen te staan en willen graag anticiperen op eventuele nieuwe bestemmingen.

Klankbordgroep

Wij zijn voornemens om een klankbordgroep in het leven te roepen om de mogelijkheden te inventariseren en ideeën te verzamelen voor nieuwe bestemmingen van kerkgebouwen. Hiervoor zoeken wij leden met verschillende achtergronden. Naast een architect, een planoloog, een cultureel medewerker zijn we ook op zoek naar iemand die ervaring heeft met het muzikaal gebruik van kerkgebouwen. Daarbij gaan de gedachten uit naar een kerkorganist.

Nu hebben wij begrepen dat u al vele jaren actief bent als organist in verschillende kerken in onze gemeente. Gelet op uw ervaring met muziek in de kerk, zou u in onze ogen een bijdrage kunnen leveren aan eventuele culturele mogelijkheden van kerken.

Uitnodiging
De verwachting is dat er in eerste instantie drie vergaderingen van de klankbordgroep nodig zijn. Deze zijn gepland op 25 april 2014, 23 mei 2014 en 27 juni 2014. De verslaglegging gebeurt door de gemeente.

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan de eerste inventariserende vergadering op vrijdag

25 april 2014 om 10.00 uur in het gemeentehuis van Borculo. Wij hopen dat de datum en het tijdstip past in uw agenda.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Berkelland,

Het lintje wordt opgespeld bij Ad Krijger, en bloemen van burgemeester Bloemenlid in de orde van Oranja-NassauEen enkele datum zou te duidelijk zijn, dus ik verzon een serie vergaderingen. Hij las de brief en vond het een interessant thema en vroeg zich af welke kerken dan nog meer leeg zouden komen te staan in de gemeente Berkelland. De derde datum zou hij misschien wel op vakantie zijn, maar dat kwam later wel.

Een pak en een das

Op de dag van de lintjesregen had hij nog niet door wat er stond te gebeuren. Hij kwam uit de douche en zag dat er een pak voor hem klaarlag. En dat lag er niet voor een vergadering van een door mij bedachte klankbordgroep. Ineens viel het kwartje. De blik op zijn gezicht was fantastisch. Het was een combinatie van blij en verbaasd. Hij had door dat hij nu in de voetsporen van zijn moeder en grootvader zou treden.

De lintjesregen

We, kinderen en kleinkinderen, waren vroeg aanwezig en konden vooraan zitten bij de lintjesregen. “Opa word gelint,” vatten de kleinzonen het samen. Iets na half tien kwam mijn vader het gemeentehuis van Berkelland in Borculo binnen. Burgemeester Bloemen liep om 9.50 uur naar voren en begon met het officiële gedeelte. Als vertegenwoordiger van de Kroon riep een voor een de aanstaande leden en ridders in de Orde van Oranje-Nassau naar voren.

Burgemeester Bloemen van de gemeente Berkelland vertelde in zijn toespraak over de loopbaan van mijn vader. Hij stond stil bij de persoonlijke verhalen die ik had ingestuurd en bewonderde dat mijn vader nog steeds orgelles krijgt. Een (ruwe en onbewerkte) video van de toespraak staat hieronder. De toespraak van burgemeester Bloemen is te horen vanaf 22 seconden.

 

 

 

 

Leave a Reply

Best Wordpress Popup Plugin
Skip to content
%d