De zorgchaos in 2015 (2)

zorgchaos 200De zorg verandert in een chaos in 2015. Onder het mom van financieel houdbaar maken van de zorg zijn er allerlei aanpassingen bedacht die zelfs op de tekentafel chaos creëerden. Vandaag: hoe het simpele weekendtarief niet meer werd toegestaan.

Logeren en een simpel tarief

Het logeren van mijn dochter wordt betaald uit een pgb. Het te betalen bedrag wordt als volgt bepaald: tijdseenheid, een kwantiteit en een tarief. Voor mijn dochter werd een (kwantiteit) vast bedrag (tarief) per weekend (tijdseenheid) betaald. Duidelijk verhaal, de kosten voor een weekend logeren zijn duidelijk.
Het zorgkantoor vond en vindt dat er een uurtarief moet zijn. Dit heeft er toe geleid dat er een uurtarief met drie cijfers achter de komma wordt gehanteerd. Een boekhoudkundig slimme manier om het uurtarief om te zetten naar een weekendtarief.

Het wordt nog gekker. Mijn dochter is niet de enige die bij deze instelling logeert. Er zijn ook andere kinderen die gebruik maken van de logeeropvang. De zorgovereenkomst die voor elke budgethouder hetzelfde is, wordt verschillend geïnterpreteerd door de SVB.
Zo moet de ene budgethouder 72 uur zorg declareren, de andere 51 uur, weer een ander 9 dagdelen. Een logeerweekend begint vrijdagavond en eindigt zondagavond. 72 uur zorg betekent drie volle dagen zorg. 51 uur is het daadwerkelijk aantal geleverde uren en 9 dagdelen is het terugrekenen van het weekend in dagdelen, alhoewel 8 dagdelen dan ook voldoende zou moeten zijn.
Het weekendtarief is voor iedereen hetzelfde. Eenvoudig, duidelijk en voor iedereen te begrijpen. Om het juiste tarief te krijgen moet bij de ene budgethouder het weekendtarief door 72 worden gedeeld, bij de andere door 9 of door 51

WTZi

Naast deze administratieve chaos is er nog meer administratieve chaos. Logeren mag alleen worden aangeboden als de instelling een WTZi-instelling (Wet Toelating Zorginstellingen) is. Er moet dan een raad van toezicht zijn, en ook een cliëntenraad en een onafhankelijke klachtencommissie. Voor kleine zorgaanbieders die zulke goede zorg op maat leveren is dit een groot struikelblok. Het aanvraagproces is ingewikkeld en ingericht voor grote zorginstellingen.

TL:DR

Een transparant tarief mag niet meer.

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this: