De zorgchaos in 2015 (5)

zorgchaos 200De zorg verandert in een chaos in 2015. Onder het mom van financieel houdbaar maken van de zorg zijn er allerlei aanpassingen bedacht die zelfs op de tekentafel chaos creëerden. Dit is deel vijf van blogs over de chaos in de zorg .  Vandaag: goedkeuring van de zorgovereenkomst door de SVB.

Eindelijk kwam er dan een bevestiging van de goedkeuring van de zorgovereenkomst door de SVB. Nog niet van alle zorgverleners. De overeenkomsten van twee zorgverleners met hun eigen stichting of bedrijf zijn goedgekeurd.

Goedgekeurd, maar verkeerde argumentatie

Er is wel een maar, het is alleen goedgekeurd als het budget van de gemeente beschikbaar is. En daar gaat het fout, want mijn dochter valt onder de WLZ. Met de gemeente hebben we voor deze zorg niets te maken. Dit betekent dat er bezwaar moet worden gemaakt. De termijnen die daarvoor gelden wil ik eigenlijk niet weten. Of er nu op de juiste manier uitbetaald gaat worden, wellicht voorlopig of met voorschotten is nog onbekend.

Een debat over de problemen bij de SVB wordt steeds tegengehouden door de regeringspartijen VVD en PvdA. Zij durven geen verantwoordelijkheid te nemen voor de door hen doorgedrukte onkundige besluiten.

TL;DR

De overeenkomst is goedgekeurd, maar op grond van het budget van de verkeerde instantie

Leave a Reply

Skip to content