Reclame voor erotische boeken

Door de suggestie te wekken dat boeken menselijke aspecten hebben wordt er reclame gemaakt voor deze boeken.

eroboek 5 eroboek 4 eroboek 1 eroboek 2 eroboek 3

Woensdag boekendag

Woensdag is boekendag. Zolang de voorraad strekt wordt op marijnkrijger.nl elke woensdag een blog over boeken geplaatst. Natuurlijk is er een link met marketing. De blogs over (marketing en) boeken zijn hier terug te vinden.

Leave a Reply

Skip to content