Zorgchaos. Afspraak mag toch niet (deel 9)

zorgchaos 300De SVB voert het trekkingsrecht uit en betaalt de PGB-facturen die we insturen. In 2015 heeft de SVB met allerlei oplossingen geprobeerd om het trekkingsrecht toch uit te voeren. De SVB heeft met ons een afspraak gemaakt die blijkbaar niet gemaakt mocht worden. Vooruitbetalen is ineens niet meer mogelijk.

Vorig jaar schreef ik al over de zorgchaos (deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7 en deel 8). Vandaag deel negen in deze reeks. Doordat het PGB veranderde naar het trekkingsrecht wordt de uitbetaling uitgevoerd door SVB. Voorheen konden wij zelf de zorgverleners van onze dochter betalen. Dit hebben we keurig verantwoord en deze verantwoording is altijd goedgekeurd.

Vooruitbetalen

Met het PGB kunnen wij zelf kiezen wie we de zorg laten uitvoeren. Wij hebben een aantal organisaties of stichtingen ingehuurd en een aantal begeleidsters staat op de loonlijst. Het voordeel van een kleine organisatie is dat de lijnen kort zijn en dat de zorg op maat gegeven kan worden. Met een van deze kleine zorgorganisaties hebben wij de afspraak gemaakt dat er vooruit wordt betaald.

Dat betekent dat voordat de zorg is geleverd de factuur is verstuurd, geaccordeerd en vervolgens uitbetaald. Simpele afspraak en gebaseerd op vertrouwen. Het risico dat de zorg niet wordt geleverd en er dus onterecht is uitbetaald is nagenoeg nihil.

De afspraak

Met het trekkingsrecht was er ineens een probleem. Er kan alleen achteraf worden betaald. Om dit op te lossen heb ik vorig jaar contact gehad met de SVB. Via een DM op Twitter is aangegeven dat de factuur kan worden opgestuurd en dat die dan wordt verwerkt. (Zie onderstaand screenshot.)

svb afspraak over vooruitbetalen

De afspraak  over het vooruitbetalen is natuurlijk telefonisch bevestigd. In februari 2015 heb ik met de SVB gebeld om te vragen hoe dit in het online declaratieprogramma kon worden verwerkt. “Gewoon de datum aanpassen,” was het simpele antwoord. Fijn, dit was een goede en werkbare oplossing. De zorgverlener kan dus gewoon vooruit worden betaald.

Dit ging ruim een jaar goed. Totdat een medewerker van de SVB deze maand boos opbelde en aangaf dat dit niet mocht. Het was verkeerd en ze gingen alle vooruitbetaalde nota’s terugvorderen. Sterker nog volgens deze medewerker maakt de SVB nooit zulke afspraken en dus was deze afspraak nooit gemaakt. Per brief werd dit bevestigd. De toon van deze brief was uiterst onvriendelijk. Hierover stuurde ik een tweet.

Klacht

De manier om ervoor te zorgen dat de afspraken worden nagekomen is in dit geval een klacht indienen. Dat heb ik dus gedaan. De eerste reactie was telefonisch en daarin werd als eerste gesteld dat de klacht niet ontvankelijk is omdat mijn vrouw de wettelijke vertegenwoordiger is van mijn dochter. Pardon, als vader ben ik dat dan niet? Dat is natuurlijk een administratief spelletje, aangezien de PGB-administratie en de declaraties met de Digid van mijn vrouw worden uitgevoerd.

Na een discussie hierover aan de telefoon is de klacht toch niet direct niet-ontvankelijk verklaard. In niet mis te verstane woorden is vervolgens uitgelegd dat vooruitbetalen niet mocht en dat er nooit een afspraak is gemaakt. De DM was dus nooit verstuurd. De woorden van de medewerker van de SVB die ik vorig jaar sprak waren dus niet uitgesproken.

Mijn vrouw gaf aan dat deze afspraak er wel degelijk was. Sterker nog. Deze is gemaakt en die hebben we ruim een jaar uitgevoerd. “Dan trek ik de afspraak nu in.” was de stellingname van de medewerker van de SVB.

Bellen

De SVB heeft mij gebeld naar aanleiding van de tweet. Er is uitgelegd dat vooruitbetalen met het trekkingsrecht niet kan. Het antidateren, zoals door de SVB-medewerker vorig jaar is uitgelegd, mag niet. Dat is fraude. De SVB-medewerker die dit heeft toegezegd had dit niet mogen zeggen. Het is gezegd in een coulanceperiode waarbij er ruimer werd omgegaan met de regels. Er is geen andere manier om vooruit te betalen, alleen incidenteel bij vakanties waar zorgverleners meegaan is dit mogelijk.

De oplossing

Vooruitbetalen mogelijk maken in het trekkingsrecht. De zorgbeschrijvingen en contracten zijn allemaal gecontroleerd en geaccordeerd. De vorig jaar gemaakte afspraak is helder en simpel.
Politiek kom op, maak het eens mogelijk.

TL;dr

SVB ontkent afspraken over vooruitbetalen. Nu mag het niet meer. De politiek is aan zet om dit op te lossen.

Leave a Reply

Skip to content