Week- en maandboeken

Livrarias Curitiba laat het week- en maandschema zien. Elke dag een ander boek. In het weekschema zijn dat eerst kook- en bierboeken. Vervolgens een afslankboek op zondag.

In het maandschema gaat het van loonstrook naar geld, vervolgens naar winkelen en impulsaankomen, daarna naar het betalen van rekeningen en vragen om een opslag en tot slot aan het einde van de maand naar de wanhoop.

Tijd voor de volgende maand met boeken.

Moments every week. Livrarias Curitiba. Brazil 2015 Month books Livrarias Curitiba

Woensdag boekendag

Woensdag is boekendag. Zolang de voorraad strekt wordt op marijnkrijger.nl elke woensdag een blog over boeken geplaatst. Natuurlijk is er een link met marketing. De blogs over (marketing en) boeken zijn hier terug te vinden.

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this: