Doneer boeken

Boeken die maar op de boekenplank staan kunnen prima worden weggegeven om ook het verhaal door te vertellen. Laat ze niet staan, is de boodschap van het Braziliaanse Dom Bosco. Laat ze niet stoppen met verhalen vertellen. Doneerboeken. De boeken worden gedoneerd aan een scholier.
Books Don Bosco

Woensdag boekendag

Woensdag is boekendag. Zolang de voorraad strekt wordt op marijnkrijger.nl elke woensdag een blog over boeken geplaatst. Natuurlijk is er een link met marketing. De blogs over (marketing en) boeken zijn hier terug te vinden.

Leave a Reply

Skip to content