Dagbesteding dicht

Mijn dochter mocht vanmorgen nog naar de dagbesteding. Ze werd gewoon wakker in haar kamer in haar woning en heeft net als andere dagen te lang in de bus gezeten. Een kwartier langer dan de norm, maar daar gaat het nu niet over. De dagbesteding is vanaf morgen ook gesloten.

Amerpoort publiceert het volgende:

Amerpoort sluit dagbestedingslocaties tot en met 6 april

Het MT heeft besloten om onze dagbestedingslocaties vanaf dinsdag 17 maart  te sluiten tot en met 6 april. We gaan voor alle cliënten op zoek naar een passende daginvulling. Bijvoorbeeld door dagbesteding aan huis of vanuit één woning gezamenlijk naar een andere locatie. Daarbij kunnen teams dan gebruikmaken van leegstaande dagbestedingslocaties.

Het aanbieden van een passend alternatief voor individuele cliënten gaat altijd in afstemming met de manager en de gedragsdeskundige en zo nodig ook met verwanten/ vertegenwoordigers van cliënten. 

Externe cliënten kunnen niet terecht bij dagbesteding van Amerpoort en cliënten van Amerpoort gaan niet naar externe dagbesteding. Ook kunnen ze geen gebruikmaken van groepsvervoer.

Dat is nog niet alles, want ook alle sociale contacten worden beperkt. Drie weken mijn dochter niet zien is lang. Niet alleen voor mij, ook voor haar. Drie weken niet naar de dagbesteding is een doorbreking van het ritme.

Beperk sociale contacten

Beperk alle sociale contacten zo veel mogelijk. Dit geldt voor cliënten, familie/verwanten, vrijwilligers en medewerkers. In de huidige situatie is dit helaas noodzakelijk.

Haar begeleider van de dagbesteding belde net om het nieuws door te geven. Ook voor de begeleiders is dit een nieuwe situatie. Misschien gaan de dagbestedingbegeleiders helpen op de woningen.

En of mijn dochter het begrijpt? Waarschijnlijk niet, maar ze vindt vast een manier om haar tijd door te brengen. Nu wij nog.

Leave a Reply

%d bloggers like this: