Het lange wachten

Manuscript naar de uitgevers en dan wachten. Dat is de huidige fase. Niet helemaal, want ik blijf zoeken naar mogelijke uitgevers. Ondertussen lees ik me verder in en zoek de voor- en nadelen van laten uitgeven en zelf uitgeven. Ik praat met bekenden die een boek hebben uitgegeven en vraag om advies.

Het eerste wat iedereen vertelt is dat je van een boek uitgeven niet rijk wordt. Geen probleem, dat is ook niet het doel. Natuurlijk zou het wel een mooi resultaat zijn. Ik droom even weg naar de hele dag kunnen zeilen zonder zorgen. Zelf uitgeven geeft alle vrijheid en tegelijk verantwoordelijkheid, een uitgever kent de markt en heeft een netwerk om een boek te vermarkten.

In Nederland zijn honderden uitgevers actief. Blijkbaar sturen alle schrijvens hun manuscripten tegelijk in, want voor het insturen van manuscripten is een aantal uitgevers een waar ontmoedigingsbeleid gestart. Geen probleem. Ik zoek naar uitgevers die verstand hebben van de zorg. De markt voor mijn boek is vrij specifiek. Het ene deel bestaat uit de mensen die mij kennen, het andere deel bestaat uit zij die met zorg te maken hebben, zelf een kind hebben dat uit huis gaat of uit huis is. Of familie, bekenden of kennissen hiervan.

Een uitgever met ervaring in zorg en die bekend is met het vermarkten van ervaringsverhalen heeft mijn voorkeur. De zoektocht naar mogelijke uitgevers gaat door. Ik zoek naar gelijksoortige boeken en kijk dan naar de uitgever. Deze komen dan op mijn lijst om te benaderen. Op hun sites lees ik de vereisten aan een manuscript en zie ik hoe hun fonds is samengesteld. Vervolgens ga ik eerst bellen om daarna pas het manuscript in te sturen. Door te bellen krijg ik een eerste indruk van de uitgever en andersom.

Het beoordelen van een manuscript kan twee tot drie maanden in beslag nemen. Na een afwijzing is geen discussie mogelijk. Het is daarom belangrijk dat ik vantevoren al contact heb, zodat ik kan inschatten of een match mogelijk is. Of die match daadwerkelijk wordt gerealiseerd is dan aan de uitgever. Ik stuur op, zij lezen.

Leave a Reply

WordPress PopUp Plugin
Skip to content
%d bloggers like this: