Waterstromen gebruiken om de geldstroom te visualiseren.

Water door een buizenstelsel pompen, aftappen naar spaarbekkens, openingen groter en kleiner maken. Dit buizensysteem, de Phillips Machine, was bedoeld om inzicht te krijgen in economische maatregelen.

Economie als water

The Phillips machine — it uses water to predict the economy.
Schematische weergave van de Phillips Machine

De London School of Economics gebruikte de Phillips Machine om de Britse Economie uit te leggen. Met behulp van buizen, kleppen, sluizen en opvangbakken kon water rondstromen. De machine is uit 1949. Het apparaat is 2 meter hoog, anderhalve meter breed en 1 meter diep. Er werd gekeken hoe de economie kon worden gestabiliseerd wanneer er in de vraag een hapering was. Inflatie kon niet worden meegenomen in dit model.

Synchroon beleid

Monetaire en fiscale economie zouden synchroon moeten lopen voor een goede werking. Om te demonstreren hoe het werkt als dit niet synchroon loopt, vroeg Phillips een student de belastingen te ontvangen en de uitgaven te reguleren en een andere student kreeg de opdracht de rol van de centrale bank te spelen en de rentestanden op peil te houden.

De uitkomst was dat er ongecoördineerd beleid plaatsvond en dat het water uit de Phillips Machine stroomde en de vloer veranderde in een waterpoel.

Beeld

Zie hieronder de Phillips-machine in een video.

bron, bron

Leave a Reply

Skip to content