De nieuwe WMO-verordening van de gemeente Hilversum en wat de wethouder zei over de fietsvoorziening.

De gemeenteraad van Hilversum behandelde op 4 juli de WMO-verordening. De casus van de fietsvoorziening die wij hebben aangevraagd werd aangestipt door PvdA-raadslid Jacques van Rooijen. Wethouder Eric van der Want (D’66) ging ook in op deze casus.

Uiteraard was ik aanwezig op de publieke tribune. Ik was erg benieuwd wat er gezegd zou worden. Hieronder eerst wat belangrijke opmerkingen die de wethouder maakte gevolgd door dat wat hij zei over de bakfietsaanvraag.

Wat opvalt is dat de gemeente zich verschuilt achter “veel regels” terwijl ze in deze casus onnodig regels, een beperking aan het PGB, hebben toegevoegd. Verder houdt de gemeente zich niet aan haar eigen regels (hierover later meer). In het debat ging het niet over het uitvoeren van de verordening, maar om de verordening zelf.

Belangrijke opmerkingen van de wethouder

“Waar het om gaat, is dat we compenseren.”

“We doen er alles aan om mensen die support te geven die ze nodig hebben.”

“Dat hij in een goed gesprek tot een oplossing komt, die hij graag wil.”

En over de vervoersvoorziening zei de wethouder:

“Over die bakfietsaanvraag. Van de week is er een beschikking uitgegaan waarin we dat alsnog goedkeuren. Gelet op de regelgeving, zitten we met heel veel regels, maar als we wat meer vrijheid zouden krijgen. Ook in de mogelijkheid om dat te interpreteren aan het loket, dan gaan we ook veel meer met persoonsgebonden budgetten en volgbudgetten werken. En gaan we mensen compenseren op een zaak die bij hen past. En dat dat nu gebeurt, in dit geval bij die bakfiets. Het spijt mij dat dat niet eerder gebeurd is. Op zich juridische regels en interpretaties en jurisprudentie. Maar straks in die gekantelde verordening staat de klant centraal. En niet het geld van de overheid. Ik wil het nog een keer benadrukken. Dat dat mogelijk uiteindelijk efficiënter werkt en dat het daardoor geld overhoudt voor zaken die ook van belang zijn, dan zou het een meevaller kunnen zijn. Maar het is niet bedoeld om per definitie mensen van hun rechten te onthouden. “

De behandeling van de WMO-verordening duurde ruim een half uur. Het stuk hierboven is te horen op van 27:26 tot 28:25.

Er wordt door de wethouder voorbijgegaan aan dat het PGB een keuzemogelijkheid is, het is niet aan de gemeente om te bepalen of een aanvrager een voorziening in natura of in PGB krijgt. Verder is er nu niet goedgekeurd dat ik een bakfiets mag aanschaffen, maar dat ik het PGB naar eigen inzicht mag besteden aan een vervoersvoorziening.

In mijn geval is er nu een besluit afgegeven dat niet strookt met Artikel 6, lid 4 van de WMO-verordening, omdat het WWZ-loket stelt een andere werkconstructie te hebben. In de vandaag besproken verordening, die op 1-1-2013 ingaat, is oa dit artikel nog steeds hetzelfde. Ik hoop dan ook van harte dat deze regels ook door het WWZ-loket in de praktijk gaan worden gebracht.

Het uitgangspunt “We doen er alles aan om mensen die support te geven die ze nodig hebben.” lijkt me belangrijk en het is goed dat dit is benoemd.

Leave a Reply

Skip to content