Rapport PGB en kinderen in de Gooi en Vechtstreek

Rapport PGB en kinderen in Gooi en VechtstreekMijn dochter heeft veel zorg nodig. Een deel van de zorg kopen we in met een PGB. Dit jaar wordt ze zeven. De brief die ik haar schreef op haar zesde verjaardag werd gelezen door velen en ik kreeg er veel hartverwarmende en lieve reacties op.

De zorg is in een continue verandering. Onder termen als transitie en kanteling wordt de uitvoering van de AWBZ grotendeels bij gemeentes neergelegd en wordt er een groter beroep gedaan op de zorgdrager zelf. Er is gesproken met ouders/budgethouders om inzicht te krijgen in hoe het PGB nu wordt gebruikt.

PGB in het Gewest Gooi en Vechtstreek

Het Gewest Gooi en Vechtstreek en de regiogemeenten hebben zich verdiept zich in het PGB om te kijken hoe zij in de toekomst om willen gaan met het PGB wanneer de decentralisatie doorgang vindt. Het Gewest Gooi en Vechtstreek heeft een coördinerende rol bij de decentralisatie.

“Het aandeel van PGB’s over de hele begeleidingsgroep in de Gooi en Vechtstreek is 30%. Het aandeel van PGB is bij kinderen fors hoger dan bij andere leeftijdsgroepen. Bij kinderen met een psychiatrische stoornis is het aandeel PGB zelfs meer dan 80%.”

Voor het onderzoek zijn onder andere panelgesprekken georganiseerd met budgethouders en zijn er huisbezoeken georganiseerd. Ik heb deelgenomen aan een van de panelgesprekken en afgevaardigden van het Gewest en de gemeentes zijn bij ons op huisbezoek geweest.

“Uit het PGB-onderzoek onder ouders komt wantrouwen naar de overheid (indicatiesteller) naar voren. Dit komt doordat de ouders jarenlang een systeem zijn tegengekomen waarin papieren aanvragen, telefonische afhandeling, beperkingen en bewijslast centraal stond. Ze zijn bang dat de gemeente dit systeem overneemt.”

Het voorbeeld van de fietsvoorziening illustreert dit wantrouwen uitstekend. Het is dan ook te prijzen dat het Gewest nu op deze manier, door te luisteren naar de budgethouders, de decentralisatie voorbereid.

Conclusies

De conclusies en aanbevelingen staan uitgebreid in het rapport genoemd. De link naar dit rapport staat onderaan dit bericht. Een aantal punten staat hieronder al te lezen.

Ouders gaven aan de vrijheid en flexibiliteit die het PGB hen biedt als zeer belangrijk te ervaren. Ook de persoonlijke band met de begeleider en inzet van ondersteuning op tijden dat het gezin het nodig heeft, wordt als groot voordeel van het PGB genoemd. De behoeften en beperkingen van de kinderen en hun ouders zijn echter zo verschillend dat er moeilijk algemene uitspraken te doen zijn die voor de hele groep gelden. De conclusie is dan ook dat maatwerk van belang is.

Een financiering die maatwerk, flexibiliteit en keuzevrijheid mogelijk maakt wordt als belangrijk ervaren. Het zijn vooral de randvoorwaarden rondom het PGB die bijdragen aan het succes van die regeling. Er kan ook gesteld worden dat het succes te danken is aan het ontbreken van veel voorwaarden die wel bij Zorg In Natura (ZIN) gelden.

Link naar het rapport over PGB

Het rapport werd ons afgelopen week toegestuurd en is hier te vinden: Rapport PGB en kinderen in de Gooi en Vechtstreek

Leave a Reply

Skip to content