Door bezuiniging: In 2014 huisarrest voor mijn dochter?

AWBZMijn dochter is rolstoelgebonden, ze heeft een lichamelijke en verstandelijke beperking. Moet ze in 2014 zelfstandig naar het kinderdagcentra ruim twintig kilometer verderop? Dagelijks gaat ze naar het kinderdagcentrum. Ze wordt opgehaald met een taxibusje waar ze met rolstoel in kan. Een aantal ritten is afgelopen jaar bij elkaar gevoegd. Er gaan nu meer kinderen met dezelfde rit mee. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de tarieven voor het vervoer verlaagd en per eind april weer een beetje verhoogd. Echter alleen voor 2013.

Kosten voor vervoer

De NZa schat de kosten voor de tariefsverhoging op 32 tot 40 miljoen euro. Staatssecretaris Van Rijn heeft het bedrag daarom vastgesteld op €25 miljoen. Voor 2013 kunnen zorginstellingen verhoogde tarieven aanvragen. De nieuwe tarieven dekken voor 2013 de helft van de vervoerskosten. In 2014 is er geen bedrag hiervoor vastgesteld en moet er drastisch worden bezuinigd op het vervoer naar kinderdagcentra.

De tariefsverlaging

Het tarief was in 2012 ongeveer €24, dat werd in 2013 op basis van het Lenteakkoord vastgesteld op €11,96 en wordt nu verhoogd naar €19. De verhoging wordt gebracht als iets nobels, terwijl er in feite een bezuiniging van ruim 20% wordt doorgevoerd van €24 naar €19. In de politiek wordt dit dan verkocht als een verbetering, omdat er alleen naar de reparatie van de foute beslissing wordt gekeken in plaats van naar het grotere geheel. En het sommetje is simpel, er wordt bezuinigd op het vervoer van een kwetsbare groep.

Criterium

Het criterium voor vervoer is of het kind zelfstandig kan reizen. Als dit mogelijk is, is er geen vergoeding. Als een kind niet zelfstandig kan reizen, en dat geldt voor alle kinderen van het kinderdagcentrum waar mijn dochter naar toe gaat, moet vervoer worden geregeld. Een kinderdagcentrum leert kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking omgaan met dagelijkse activiteiten. De medewerkers zijn geweldig en met de mogelijkheid van vervoer en het bestaan van een kinderdagcentrum is het mogelijk om kinderen lang thuis te laten wonen. Hierdoor hoeft niet elk kind in een instelling te gaan wonen en worden hoge kosten bespaard.

Efficiency

De politici in Den Haag hebben het altijd over efficiency (ja die mensen die maar niet van 150 naar 100 zetels willen gaan). Vooral bij kwetsbare groepen valt er veel te bezuinigen. Vervolgens moet dat worden opgelost met mantelzorg.
Het vervoer naar het kinderdagcentrum wordt steeds efficiënter. De busjes worden voller en meer kinderen worden in dezelfde rit naar het kinderdagcentrum gebracht. En dit is terecht, waar mogelijk moet dit natuurlijk gebeuren. Twee halfvolle taxi’s achter elkaar aan laten rijden is niet wenselijk. Echter de rek is er op een gegeven moment uit. Niet alle kinderen kunnen met andere kinderen worden vervoerd. Er kunnen niet meer kinderen in de bus, een aantal kinderen heeft een begeleider nodig en rolstoelen als een aanhangwagens achter de bus aanslepen is geen wenselijke oplossing.

Mantelzorg

Een van de stokpaardjes van dit kabinet is mantelzorg. Ouders zorgen voor hun kinderen, en ook van buren en vrienden wordt verwacht dat zij een deel van die taak op zich nemen. Zonder vergoeding. Moet de buurman dan ook mijn kinderen elke dag naar het kinderdagcentrum brengen? Of moeten mijn ouders het hele land doorrijden om dit te doen? Wat er vaak vergeten wordt, is hoeveel mantelzorg al plaatsvindt. In de afgelopen jaren, decennia, eeuwen is onze maatschappij steeds individualistischer geworden. Deze verandering kan niet ineens in worden teruggedraaid, behalve in de theorie die onder de Haagsche kaasstolp gemeengoed aan het worden is.

Kanteling en transitie

Met mooie woorden als kanteling en transitie wordt een groot deel van de AWBZ-zorg overgeheveld naar de gemeenten. Met een totaalbudget dat nog lager is dan nu moet elke gemeente opnieuw het wiel uitvinden. Keuzevrijheid wordt waarschijnlijk fors ingeperkt of verdwijnt. Het is onwaarschijnlijk dat hierdoor betere zorg wordt geboden.

2014

En wat er in 2014 gebeurt? Als er te weinig geld beschikbaar is, wordt de kwaliteit van het vervoer minder, niet alle kinderen kunnen nog naar een kinderdagcentra, ouders worden verder uit het arbeidsproces gedwongen. Kinderen blijven dan ineens thuis, omdat het vervoer niet kan worden betaald. Het is een neerwaartse spiraal. Er zijn alleen maar verliezers. Een aantal kinderen zal in een instelling moeten gaan wonen, met een grotere kostenstijging tot gevolg dan de bezuiniging op vervoer oplevert.

Oplossing

Budget voor vervoer naar een kostendekkend niveau en hierbij behoud van PGB. Hiermee houden we de zorg goed, flexibel en ook nog betaalbaar. Er zijn dan winnaars. Het is zo simpel.

Leave a Reply

Skip to content