Datacompressieproxy (DCP)

*Datacompressieproxy (DCP)

Via Chrome wordt een website opgevraagd, dit wordt gedaan via de DCP, deze haalt de data van de website op en comprimeert de data en stuurt het dan terug naar Chrome op de smartphone. Alleen https-website worden niet gecomprimeerd. In onderstaand figuur is de werking grafisch weergegeven.
compression-proxy. DCP Google, Chrome

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this: