De vergeten groep – zorg en WLZ

Er stond een meneer voor de deur. Hij had een vraag over de overgang naar de WLZ. We kenden elkaar niet. Hij liet een brief zien. Wij hadden eenzelfde brief gehad. Onze kinderen horen bij de Vergeten Groep.

De brief was voor hem onduidelijk. Hij had toch een indicatie tot 2027? Ik nodigde hem uit binnen te komen. Zijn taalvaardigheid was niet toereikend om de brief van het CIZ zonder hulp te begrijpen. Hij wist dat hij iemand moest zoeken die hem kon helpen. In zijn directe omgeving wist hij niemand.

Hij was laatst hier langsgefietst en had gezien dat mijn dochter werd thuisgebracht met de rolstoelbus. Ze kwam terug van het kinderdagcentrum. Hij ging op zoek en fietste onze straat in. Na de rotonde belde hij aan en vroeg waar dat gehandicapte meisje woont. Hij verwachtte dat er voor haar namelijk ook zo’n brief was verstuurd.

De buren van verderop in de straat verwezen naar ons. Hij belde aan en liet de brief zien. Ik was verbaasd dat hij bij terechtkwam. Het was toevallig dat ik vandaag een keer thuis werkte.  In die brief stond dat zijn zoon van zestien volgend jaar in de WLZ kon terechtkomen. Dan moest hij wel dat formulier invullen. Ik nodigde hem binnen uit en we gingen aan tafel zitten.

Samen met hem las ik de brief door. Regel voor regel. Bij elke regel legde ik uit wat het betekende. Hij knikte instemmend of vroeg me het nog eens uit te leggen. Hij begreep dat de indicatie die tot 2027 geldig was zou vervallen, dat zijn zoon volgend jaar in de WLZ kon terechtkomen en dat er in 2015 weer een nieuwe indicatie zou worden gesteld. Hij begreep nog niet waarom de indicatie die nog jaren geldig was ging vervallen. Dan moest hetzelfde werk weer opnieuw worden gedaan. Ik snap het ook niet.

Zijn zoon gaat in Hilversum naar het kinderdagcentrum. Ik raadde hem aan ook contact op te nemen met de zorginstelling, het CIZ en Per Saldo. Dat advies ging hij opvolgen. En hij ging het formulier waarschijnlijk opsturen. Hij bedankte me voor het toelichten van deze brief. Ik bood hem aan de volgende keer weer te helpen. Hij had me nu gevonden, dus een volgende keer lukt ook wel.

WLZ-indiceerbaren

Leave a Reply

Skip to content