Laten uitgeven of zelf uitgeven?

Of een uitgever een boek uit wil geven ligt aan het marktpotentieel. Hoe groter dat potentieel, hoe makkelijker het wordt uitgegeven. Op dit moment zijn boeken van BN’ers, vertaalde literatuur en gevestigde namen de snelste route om te worden uitgegeven. Mijn blogs in boekvorm voldoen niet aan die criteria. Alhoewel ik keurig in een van de bubbels voor BN’ers woon, hoor ik zelf niet tot die categorie. Dat betekent dat ik moet zoeken naar uitgevers die ervaring hebben met het onderwerp van mijn boek. Of, dat ik het zelf moet uitgeven.

Online zijn de uitgevers zo gevonden. Elke uitgeverij vraagt om manuscripten en neemt dan uitgebreid de tijd om te gaan lezen. Dit proces kan maanden duren. Om dit te versnellen heb ik een begeleidende brief opgesteld waarin ik precies uitleg wat ik van plan ben, wat de markt is en wat voor product ik voor ogen heb. Mijn blogs heb ik samengevoegd tot document en aangepast aan de eisen voor een papieren boek. Schrijven voor het web verschilt toch van schrijven voor papier.

De eerste uitgever die ik spreek geeft me een compliment voor mijn openhartigheid, het schrijven zonder zelfbeklag en de schrijfstijl. Helaas schat hij in dat het marktpotentieel te laag is om alles kosten te dekken. Ik krijg een doorverwijzing naar een andere uitgever.

De tweede uitgever geeft me eveneens een compliment. Alleen valt ze midden in het verhaal en is voor haar niet helemaal duidelijk waar het over gaat. Een inleiding mist. Het boek is prima te lezen door intimi, maar iedereen daarbuiten heeft te weinig informatie over de situatie. Hierdoor is niet alles te begrijpen. Ook als die inleiding er wel is, verwacht ze dat het marktpotentieel slechts 1000 tot 2500 boeken is. Dat vind ik zelf al een gigantische oplage, maar in boekenland behoort dit tot de kleine oplages. Ik word doorverwezen naar zelfpublicatiesites. Printing on demand kan een oplossing zijn om al te hoge investeringen te vermijden. Gedrukt of geprint is echter wel een verschil. Toch heeft een uitgever meerwaarde, die kent de markt, distributie en het hele schrijf- en drukproces.

Mijn onderwerp heeft alles met de zorg voor mijn dochter te maken. Ik gooi het over die boeg en begin met het zoeken naar uitgevers die soortgelijke boeken hebben uitgeven. Een uitgever met kennis van de zorg kan beter inschatten wat het marktpotentieel is en beschikt ook over distributiekanalen die geschikt zijn voor mijn soort boek. Daarbij schrijf ik een betere inleiding op aanraden van de uitgever die ik hiervoor tegenkwam. Stap voor stap ontstaat zo een steeds beter manuscript dat naar uitgevers kan worden gestuurd. De juiste uitgevers.

Leave a Reply

Best Wordpress Popup Plugin
Skip to content
%d