De klemtoon van een luisterboek

Bij het lezen van een boek klinkt de tekstmelodie door je hoofd. Hoe heeft de schrijver bedoeld dat de zin klinkt? Penguin Audiobooks weet het. Hun boekinsprekers houden de klemtonen en intonatie nauwlettend in de gaten.

Eenvoudige printadvertenties waarin de klemtonen van korte zinnen op verschillende manieren worden weergegeven vertellen dit. De teksten die worden herklemtoond om de juiste manier te vinden zijn:

  • A woman without her man is nothing.
  • I never said she stole my money.
  • I don’t think he should get that job.

De luisterboeken van Penguin worden hiermee gepositioneerd op basis van de stemkunstenaars. Het verhaal wordt zo gebracht, dat het op de prettigste manier wordt verteld. Het motto van de campagne is get the story right.

penguin get the story right 2

penguin get the story right 1

penguin get the story right 3

Woensdag boekendag

Woensdag is boekendag. Zolang de voorraad strekt wordt op marijnkrijger.nl elke woensdag een blog over boeken geplaatst. Natuurlijk is er een link met marketing. De blogs over (marketing en) boeken zijn hier terug te vinden.

Leave a Reply

Best Wordpress Popup Plugin
Skip to content
%d