Airbnb, Airbieb?

Airbnb probeerde een wit voetje te halen met het aanwijzen van mogelijke projecten die met de af te dragen toeristenbelasting kunnen worden gefinancierd. Door dit bedrag is het namelijk mogelijk om de bibliotheek langer open te houden.

Het is een campagne die kort liep in San Francisco in 2015. Inwoners konden toen stemmen om verhuur via onder andere Airbnb te beperken. Snel nadat inwoners aangaven de passief-aggressieve toon van deze campange niet te waarderen werd de campagne gestopt.

Wil je in een bieb slapen? Dat kan natuurlijk ook via Airbnb. Kijk hier maar eens.

Kom, ga lezen.

airbnb library 1

Woensdag boekendag

Woensdag is boekendag. Zolang de voorraad strekt wordt op marijnkrijger.nl elke woensdag een blog over boeken geplaatst. Natuurlijk is er een link met marketing. De blogs over (marketing en) boeken zijn hier terug te vinden.

Geïnteresseerd in boeken? Breid je bibliotheek uit door hier boeken te kopen.

Woensdag is boekendag. Zolang de voorraad strekt wordt op marijnkrijger.nl elke woensdag een blog over boeken geplaatst. Natuurlijk is er een link met marketing. De blogs over (marketing en) boeken zijn hier terug te vinden.

Geïnteresseerd in boeken? Breid je bibliotheek uit door hier boeken te kopen.

Leave a Reply

Best Wordpress Popup Plugin
Skip to content
%d