Digitenne is nu een cash cow.

De prijs voor het abonnement op Digitenne wordt wederom verhoogd. Het is een verhoging van €0,50 naar €9,50.Het aanbod wordt verbeterd met een of ander kookkanaal.

Prijsdaling weer ingelopen

De prijsdaling van augustus 2007 is bijna helemaal weer ingelopen. Hierbij reken ik niet de prijs mee van voor de volledige overname door KPN. In 2007 was de prijs vastgesteld op €9,95. Om marktaandeel te kopen is de prijs in augustus 2007 verlaagd en nam het aantal klanten in 12 maanden toe van 414000 naar 735000 (q3, 2008). Een stijging van 78%. Dit was voldoende voor KPN en de prijs werd verhoogd naar €7,50. De omzetstijging zette nog wel door tot q4 2009. Deze werd mede veroorzaakt door een stijging van het maandelijkse abonnementbedragnaar €8,50 in september 2009.

Omzet op peil houden

Om de omzet op peil te houden werd besloten om bij een afnemend abonneeaantal de abonnementsprijs maar weer te verhogen naar €9,00 in mei 2011. En de nieuwste verhoging naar €9,50 gaat in per juli 2012. Waarschijnlijk verwacht Digitenne weinig groei en is de nieuwe prijspositionering concurrerend genoeg. Het relatieve marktaandeel is hoog en de groei is laag. Hiermee is Digitenne een cash cow voor KPN. Er wordt geoogst nu het (nog) kan.

Abonnees, prijs en omzet in grafieken

Hieronder is in de grafiek te zien hoe de verandering van prijs en groei van abonnees is verlopen in de afgelopen jaren. In de grafiek daaronder staat de omzet, deze is berekend door simpelweg het aantal abonnees te vermenigvuldigen met de abonnementsprijs. De huur van apparatuur is hierin trouwens niet meegenomen.

Prijs van Digitenne en het aantal klanten per maand
Prijs van Digitenne en het aantal klanten per maand. Vanaf januari 2007 is Digitenne volledig eigendom van KPN. Na de prijsdaling nam het aantal klanten hard toe. Het aantal klanten neemt na een stabilisering tot q4 2010 af.
De omzet van abonnementen van Digitenne per maand
De omzet van abonnementen van Digitenne per maand. Dit is zonder de te huren apparatuur. Sinds september 2009 is de omzet redelijk stabiel gebleven.

Waar blijven de klanten?

De afname van klanten kan verklaard worden door:

  • Het overstappen van klanten naar triple-play pakketten waarin IPTV Digitenne vervangt.
  • De opkomst van TV via de satelliet.
  • De ontwikkeling van online TV, zowel live als later terugkijken van programma’s (uitzendinggemist, RTL XL).

De toekomst van Digitenne

Of dit daadwerkelijk de oorzaken is op dit moment gissen. Ik verwacht dat de prijzen voor Digitenne geleidelijk blijven stijgen om met minder abonnees de omzet wel op peil te houden. Het grootste gevaar voor Digitenne is de steeds beter ontwikkelde mogelijkheden voor het online kijken van programma’s. De TV en PC groeien naar elkaar toe, waardoor een apart TV-abonnement straks helemaal niet meer nodig is. De kosten voor het in de lucht houden van het netwerk voor minder abonnees wegen dan ineens niet meer op tegen de baten.

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this: