Zorgverzekeraars: “Zes luiers? Je mag er maar vier”

Halverwege het jaar worden er in de uitvoering zorgverzekering wijzigingen doorgevoerd. De luiers, incontinentiematerialen, worden op een andere manier vergoed. Waar voorheen luiers werden besteld als ze nodig waren en dit vergoed werd door de verzekeraars, is er nu een maximumdagvergoeding voor zorgaanbieders ingevoerd.

Wie komt in aanmerking?

In artikel 2.11 van de Regeling Zorgverzekering is vastgesteld wie er in aanmerking komt voor een vergoeding. Mijn gehandicapte dochter van 6 is niet zindelijk. In de ambtelijke taal: ze heeft een stoornis in de functies gerelateerd aan urinelozing en defecatie.

Mijn dochter voldoet aan de kenmerken die in de Regeling Zorgverzekering zijn vastgesteld en komt dus in aanmerking voor een vergoeding. Ze gebruikt zes luiers per dag. Als de luiers bijna op zijn, bestellen we nieuwe bij de apotheek (de zorgaanbieder). Een dag later kunnen we ze dan ophalen. Een prima service van de apotheek. Vanwege de maximumdagvergoeding moet mijn dochter worden ingedeeld in een patiëntprofiel.

Patiëntprofielen

Er zijn 6 patiëntprofielen en hoe hoger het profiel, hoe hoger de vergoeding voor de zorgaanbieder (in ons geval de apotheek). Om te bepalen in welk patiëntprofiel mijn dochter hoort is er een vragenlijst opgesteld.

Er werd nogal wat gevraagd, zo moet er bekend zijn of de incontinentiemateriaaldrager terminaal is; wat de incontinentievorm is; wat het incontinentiepatroon is; en hoe zelfstandig ze kan functioneren.

De conclusies: mijn dochter heeft een ernstige vorm van incontinentie, geen controle over blaas en darmen, een intensief incontinentiepatroon en ze kan niet zelfstandig functioneren. Hiermee komt ze in patiëntprofiel 5. Dit betekent dat ze 3 tot 4 luiers per dag mag gebruiken. Nu gebruikt ze er 5 tot 6! En ja, die zijn dan ook helemaal vol. De verzekeraar vergoedt €1.65 per dag aan de zorgaanbieder.  (PDF met de patiëntprofielen)

Conclusie

Het invoeren van de maximumdagvergoeding voor de zorgaanbieder is opmerkelijk aangezien Het College voor Zorgverzekeringen alleen heeft geadviseerd een eigen bijdrage in te voeren.

De Raad van Bestuur stelt de minister voor een eigen bijdrage voor incontinentiemateriaal in te voeren, een en ander overeenkomstig het rapport. (bron, blz 36)

Mijn dochter wil graag op tijd worden verschoond, de luiers moeten een voldoende absorberend vermogen hebben en die luiers moeten beschikbaar zijn. Mijn dochter houdt zich niet aan de richtlijnen om maar drie tot vier luiers per dag te gebruiken. Probeer het haar maar uit te leggen. De verzekeraars zetten de leveranciers onder druk om zo goedkoop mogelijk te leveren, niet om zo goed mogelijk te leveren. De prijs is blijkbaar leidend, niet de goede oplossing.

 

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this: