TV of boek?

Steimatzky wil dat we meer lezen. Natuurlijk, TV-kijken kan ook. Dan veranderen wel de proporties van het lichaam. Het hoofd wordt te klein. De oplossing: meer lezen. Kom op, pak een boek.

Steimatzky read more

Woensdag boekendag

Woensdag is boekendag. Zolang de voorraad strekt wordt op marijnkrijger.nl elke woensdag een blog over boeken geplaatst. Natuurlijk is er een link met marketing. De blogs over (marketing en) boeken zijn hier terug te vinden.

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this: