Als je niet leest, heb je ook niet veel te zeggen

Als je niet leest, heb je niet veel te zeggen. (If you don’t read, you don’t have much to say).  Het Portugese Bertrand visualiseert dit door de monden op twee posters klein af te beelden. De hand ondersteunt de kin om een denkende pose uit beelden. Begin toch maar met lezen, en je hebt wel wat te zeggen.

Woensdag boekendag  Woensdag is boekendag. Zolang de voorraad strekt wordt op marijnkrijger.nl elke woensdag een blog over boeken geplaatst. Natuurlijk is er een link met marketing. De blogs over (marketing en) boeken zijn hier terug te vinden.

bertrand if you dont read you dont have much to say woman

Woensdag boekendag

Woensdag is boekendag. Zolang de voorraad strekt wordt op marijnkrijger.nl elke woensdag een blog over boeken geplaatst. Natuurlijk is er een link met marketing. De blogs over (marketing en) boeken zijn hier terug te vinden.

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this: