Bwerg. Een kleine berg.

Een verhoging van de oppervlakte van de aarde. Dat is een heuvel. Een grotere verhoging noemen we een berg. Van klein bergje tot alpenreus. Om grote en kleine bergen te onderscheiden is er een uitstekende term: bwerg.

Een kleine berg is een dwergberg en heet gewoon bwerg. Een samentrekking van dwerg en berg. En dat heb ik niet verzonnen. Deze term wordt gebezigd door mijn dochter. Zo’n neologisme wordt niet altijd gewaardeerd. Bijvoorbeeld als er gerijmd moet worden in groep 3. Bwerg rijmt op dwerg, toch is het fout.

In de oefening om te rijmen is zelfs de eerste letter gegeven.

  • park – h wordt park
  • kolk-w wordt wolk.
  • Zo wordt dwerg-b dus bwerg.

De logica is helder. Met het vervangen van de eerste letter wordt een rijmend woord bedacht. Scholieren in groep drie kennen nog niet alle Nederlandse woorden. Met taalgevoel wordt dan bedacht of het opgeschreven woord zou kunnen kloppen. En inderdaad, een bwerg is een prima benaming voor een kleine berg.

bwerg

Leave a Reply

%d bloggers like this: