De zorgchaos in 2015 (4)

zorgchaos 200De zorg verandert in een chaos in 2015. Onder het mom van financieel houdbaar maken van de zorg zijn er allerlei aanpassingen bedacht die zelfs op de tekentafel chaos creëerden. Deze week heb ik verschillende blogs geplaatst om de chaos in de zorg te omschrijven. Binnenkort volgen er vast meer. Vandaag: indicaties

Zorg kan worden geleverd op basis van verschillende wetten. Het CIZ onderzoekt of iemand in aanmerking komt voor zorg. Er wordt dan een indicatie gesteld. Mijn ervaring is dat dit altijd fout gaat en dat er bezwaar moet worden aangetekend.

Het aanvraagformulier

Op een formulier moet de hele thuissituatie worden ingevuld. Gegevens over de aanvrager, vertegenwoordiger, huisgenoten, verzekeraar, huisarts, de ziekte, aandoening of klacht, de diagnose, wie de diagnose heeft gesteld (en wanneer), welke problemen er zijn, het IQ, de gewenste zorg, keuze tussen PGB en ZIN, de duur, de geprefereerde instelling, de mantelzorg en overige bijzonderheden. Met dit formulier moeten bewijsstukken (medische verklaringen, verklaringen van het KDC, verklaring van de huisarts, de diagnose, etc.) worden meegestuurd en een kopie van een identiteitsbewijs. Vervolgens moet het ondertekend worden.

Binnen zes weken wordt er dan besloten. Mijn ervaring is dat er zo’n vijf weken na de aanvraag extra informatie wordt opgevraagd en dat er een dag later een brief wordt bezorgd waarin staat dat niet alle informatie beschikbaar is en dat de termijn van zes weken niet gaat worden gehaald.

Budgetgarantie

Voor iedereen die naar de WLZ is gegaan in 2015 is er een budgetgarantie. Dat betekent dat de hoogte van het budget in 2015 gelijk is aan dat van 2014. Het budget voor mijn dochter is 11% lager. CIZ en het zorgkantoor wijzen naar elkaar en stellen dat zij er zelf niets aan kunnen doen. Dat er in het brief van het zorgkantoor het hogere budget staat komt doordat zij de gegevens van het CIZ hebben doorgekregen, dat het CIZ een lager budget heeft doorgegeven komt omdat er in een oudere indicatie dit bedrag staat. Beide organisaties hebben aangegeven dat de gegevens automatisch worden doorgegeven en dat er geen menselijk handelen tussenzit om de bedragen aan te passen.
Dat er er hierdoor minder zorg kan worden ingekocht wordt voor mijn dochter wordt makkelijke afgedaan. Dat is niet hun zorg.

Geldigheid

De indicatie die is gesteld in 2013 is geldig tot 2018. Toch wordt er in 2015 voor iedereen in de WLZ een nieuwe indicatie gesteld. Er kwam al eens iemand langs die er ook niets van snapte. Hij had zelfs een indicatie tot 2027.
Dit jaar moeten er opnieuw allerlei documenten worden verzameld en toegestuurd naar het CIZ voor een nieuwe indicatie. Mijn dochter wordt steeds ouder, groter en sterker, een nieuwe en hogere indicatie is nodig. Dus wat dat betreft is die nieuwe indicatiestelling welkom. Gezien alle chaos in de zorg in 2015 en de ervaringen met indicatiestellingen gaat deze aanvraag eerst langs een jurist voor die wordt verstuurd.

TL;DR

Een indicatie aanvragen gaat altijd fout

Leave a Reply

Best Wordpress Popup Plugin
Skip to content
%d