Zijn er wel boeken voor slechtzienden en blinden?

RBM, Removing Barrier Movement, is een wereldwijde beweging van mensen die strijden voor mensenrechten. Het belangrijkste doel van RMB is het verwijderen van obstakels die mensenrechten in de weg staan.

De projecten bestaan uit het creeren van awareness bewustwording. Een groot gedeelte van de blinden en slechtzienden hebben moeite met het bijwonen van sociale en culturele activiteiten. Het is ook een uitdaging om publicaties in braille of met gesproken ondersteuning te vinden.

Een boek werd geplaatst tussen de bestellers. De klant die het boek opent ziet een volledig onbeschreven boek. Op de cover staat de boodschap dat  voor blinden en slechtzienden veel te weinig boeken beschikbaar zijn.

Removing Barriers Movement Empty bookThe barrier is sometimes just a book

Woensdag boekendag

Woensdag is boekendag. Zolang de voorraad strekt wordt op marijnkrijger.nl elke woensdag een blog over boeken geplaatst. Natuurlijk is er een link met marketing. De blogs over (marketing en) boeken zijn hier terug te vinden.

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this: