Lees en verbeeld

Lees dit bericht niet met de stem van een oude man, of het piepstemmetje van een kind dat net heeft leren praten. Stel je ook geen mannetjes ter grootte van een duim voor die een reus aanvallen. Een interessante campagne van Penguin voor de Braziliaanse markt. 

Als je het leest, verbeeld je het. Dat is de kracht van lezen. Een oranje poster met daarop de opdracht om iets niet voor te stellen. Praktisch onmogelijk, want de kracht van lezen is juist de verbeelding.

penguin books. don´t imagine penguin books. don´t imagine nuns lollipops

Woensdag boekendag

Woensdag is boekendag. Zolang de voorraad strekt wordt op marijnkrijger.nl elke woensdag een blog over boeken geplaatst. Natuurlijk is er een link met marketing. De blogs over (marketing en) boeken zijn hier terug te vinden.

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this: