De zorgchaos in 2015 (1)

zorgchaos 200De zorg verandert in een chaos in 2015. Onder het mom van financieel houdbaar maken van de zorg zijn er allerlei aanpassingen bedacht die zelfs op de tekentafel chaos creëerden. De gedachte om de zorg te decentraliseren naar de gemeenten is gebaseerd op gemeentes die dichter bij de burger staan dan de rijksoverheid.  Vandaag: ervaring met het zorgkantoor en de SVB.

WLZ en WMO

Gemeentes die zo dicht bij de burger staan zijn samenwerkingsverbanden aangegaan met andere gemeentes, waardoor de gemeente alsnog verder van de burger af komt te staan. Mijn dochter mocht met een grondslag VG (verstandelijk gehandicapt) naar de WLZ. Per brief is dit bevestigd. Vervolgens kwam er een brief van de gemeente waarin werd gesteld dat mijn dochter naar de WMO moest. Deze brief kwam binnen in de kerstvakantie. Geen enkele medewerker was bereikbaar om het toe te lichten terwijl het gewone werkdagen waren.

Zorgkantoor en SVB

Het zorgkantoor voert de WLZ uit en voert ook de regeling PGB (persoonsgebonden budget) uit. Het zorgkantoor koopt zorg in voor iedereen die zorg in natura ontvangt. De SVB (Sociale Verzekeringsbank) regelt de betalingen via het trekkingsrecht. De betalingen worden door het SVB gecontroleerd op basis van de zorgovereenkomst. Deze overeenkomsten moeten dus naar ze worden opgestuurd.

Het zorgkantoor wil de overeenkomsten ook hebben. Er moet dan  een zorgbeschrijving bij, het zorgkantoor kijkt naar de inhoud en of er wel passende zorg wordt geboden die met het PGB mag worden betaald. De exacte criteria hiervoor zijn onduidelijk. Het zorgkantoor maakt het budget over aan de SVB. De SVB betaalt de zorgverleners uit. Dat is de theorie.

Hetzelfde anders meten door het zorgkantoor

In de praktijk betekent dit een versplintering van zorgovereenkomsten over het hele land. Achteraf verantwoorden is niet meer nodig, want de zorgbeschrijvingen worden vooraf gekeurd. Nog steeds is het onduidelijk op basis van welke criteria. Voor de verantwoording over de tweede helft van 2013 voor onze dochter moest er voor het logeren een uitsplitsing van kosten worden gemaakt. Er moest inzichtelijk zijn welke bedrag er naar de opvanglocatie, het personeel, het eten, etc ging.

Na dit monnikenwerk werd het bestede bedrag goedgekeurd. Voor de verantwoording over de eerste helft van 2014 was wederom een volledige uitsplitsing van het bedrag gemaakt. Het zorgkantoor keurde het af, het moest namelijk een bedrag zijn.

TL:DR

De zorg in 2015 in Nederland is een grote chaos.

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this: